Zdravotné zariadenie
  • FMC-DIALYZAčNé SLUžBY, S.R.O. (794x)
  • Chalúpkova 10
  • 921 01 Piešťany
  • odbornosť:
    • nefrológia
    • pediatrická nefrológia
    • dialyzačné