Zdravotné zariadenie
  • MUDR. MýTNIKOVá VALéRIA - SúKROMNá GYNEKOLOGICKá AMBULANCIA S.R.O. (625x)
  • Ulica na Štrande 1475/25
  • 924 01 Galanta
  • odbornosť:
    • gynekológia a pôrodníctvo
    • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
    • mamológia