Zdravotné zariadenie
 • ERGOMED S.R.O. (3194x)
 • Trieda SNP 48/A
 • 040 11 Košice
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • psychiatria
  • chirurgia
  • ortopédia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • plastická chirurgia
  • klinická imunológia a alergológia
  • foniatria
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • nefrológia
  • klinická psychológia
  • funkčná diagnostika
  • klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
  • ADOS, ošetrovateľstvo