Zdravotné zariadenie
  • STOMIA - ZP S.R.O. (147x)
  • STANIČNÉ NÁMESTIE 1/I. 1455
  • 040 01 KOŠICE
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)