Zdravotné zariadenie
  • VÁRADY S.R.O. (533x)
  • Cottbuská 11
  • 040 11 Košice
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
    • neonatológia