Zdravotné zariadenie
 • ZDRAVOOBCHOD, S.R.O. (913x)
 • TORYSKÁ 1
 • 040 11 KOŠICE
 • odbornosť:
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • všeobecné lekárstvo
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná