Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4667x)
 • Banícka štvrť 1
 • 053 42 Krompachy
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • doprava poistencov
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • paliatívna medicína
  • prevoz biologického materiálu