Zdravotné zariadenie
  • HIS - DG, S.R.O. (607x)
  • Terchovská 16
  • 040 01 Košice
  • odbornosť:
    • patologická anatómia