Zdravotné zariadenie
 • LSPP SPIšSKá NOVá VES, SPOL. S R.O. (1110x)
 • Štefánikovo námestie 3
 • 052 01 Spišská Nová Ves
 • odbornosť:
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • LSPP stomatologická pre dospelých