Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8970x)
 • Lúčna 57
 • 040 15 Košice-Šaca
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pracovné lekárstvo
  • pediatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • plastická chirurgia
  • reumatológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • angiológia
  • endokrinológia
  • cievna chirurgia
  • onkológia v otorinolaryngológii
  • pediatrická neurológia
  • klinická psychológia
  • pediatrická kardiológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • centrálny príjem
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • popáleninové oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • jednotka intenzívnej a resusc. starostlivosti pre deti a novorodencov JIRS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • onkológia v gynekológii
  • andrológia
  • klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
  • onkológia v chirurgii
  • služby zdravia pri práci
  • gynekologická JIS
  • popáleninová JIS