Zdravotné zariadenie
 • NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9807x)
 • SV. JAKUBA 21
 • 085 01 BARDEJOV
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • stomatológia
  • pediatrická gynekológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • reumatológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • neonatológia
  • geriatria
  • endokrinológia
  • pediatrická neurológia
  • detská dermatovenerológia
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • pediatrická kardiológia
  • lekáreň (verejná)
  • pediatrická nefrológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • pediatrická JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • sonografia (ako samostatné pracovisko)
  • LSPP detská stomatologická
  • magnetická rezonancia (ak je samostatné pracovisko)
  • osteodenzitometria (ak je samostatné pracovisko)
  • zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • mamológia
  • gynekologická urológia
  • onkológia v chirurgii
  • endoskopické vyšetrovacie metódy (ak je samostat. pracovisko)
  • kardiologické vyšetrovacie metódy
  • mamografia (ak je samostatné pracovisko)
  • počítačová tomografia (ako samostatné pracovisko)
  • gynekologická JIS