Zdravotné zariadenie
  • MUDR. ONDOVČÍKOVÁ JOLANA (773x)
  • Hviezdoslavova 29
  • 066 01 Humenné
  • odbornosť:
    • otorinolaryngológia
    • pediatrická otorinolaryngológia