Zdravotné zariadenie
  • DAGMAR VAŇOVÁ (195x)
  • LABORECKÁ 58
  • 066 01 HUMENNÉ
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)