Zdravotné zariadenie
  • AUGUSTÍNOVÁ MARIANA - VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK MARÝNA (175x)
  • 1. mája č. 974
  • 017 01 Považská Bystrica
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)