Zdravotné zariadenie
 • NSP ILAVA, N.O. (3985x)
 • Štúrova č. 3
 • 019 01 Ilava
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • úrazová chirurgia
  • rádiológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • algeziológia
  • kardiológia
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • paliatívna medicína