Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (7785x)
 • Nová nemocnica 511
 • 958 14 Partizánske
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • urgentná medicína
  • klinická mikrobiológia
  • reumatológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • geriatria
  • cievna chirurgia
  • klinická psychológia
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • pediatrická nefrológia
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • LSPP stomatologická pre dospelých
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • doprava poistencov
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • novorodenecké postele
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • chirurgická JIS
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • liečebná výživa (klinická výživa)