Zdravotné zariadenie
 • NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5501x)
 • M. R. Štefánika č. 1
 • 915 31 Nové Mesto nad Váhom
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • telovýchovné lekárstvo
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • foniatria
  • reumatológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • angiológia
  • medicínska informatika a bioštatistika
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • pediatrická neurológia
  • detská psychiatria
  • rýchla lekárska pomoc
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • sonografia (ako samostatné pracovisko)