Zdravotné zariadenie
  • MUDR. ZHORELOVÁ ZUZANA (363x)
  • Obyce
  • 951 95 Obyce
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
    • pediatrická kardiológia