Zdravotné zariadenie
  • MUDR. HAJDÚ ZOLTÁN (698x)
  • Veľkoblahovská 23
  • 929 01 Dunajská Streda
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo
    • LSPP pre dospelých - ambulantná
    • LSPP pre dospelých - výjazdová