Zdravotné zariadenie
 • VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (4306x)
 • Hontianska cesta č. 49
 • 936 01 Šahy
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • dermatovenerológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • klinická logopédia
  • klinická psychológia
  • rýchla lekárska pomoc
  • doprava poistencov
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • služby zdravia pri práci
  • ADOS, ošetrovateľstvo