Zdravotné zariadenie
 • VITALITA N.O. (576x)
 • 113
 • 930 37 Lehnice
 • odbornosť:
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • oddelenie dlhodobo chorých