Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (6279x)
 • Winterova 66
 • 921 63 Piešťany
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • foniatria
  • kardiológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • klinická logopédia
  • klinická psychológia
  • pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie)
  • pediatrická kardiológia
  • lekáreň (verejná)
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • doprava poistencov
  • funkčná diagnostika
  • doliečovacie oddelenie
  • novorodenecké postele