Zdravotné zariadenie
 • POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3310x)
 • Sotinská 1588
 • 905 01 Senica
 • odbornosť:
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • pediatria
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • reumatológia
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • klinická logopédia
  • pediatrická kardiológia
  • lekáreň (verejná)
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • rýchla lekárska pomoc
  • doprava poistencov