Zdravotné zariadenie
  • MAGDALÉNA PETRÁŠOVÁ - ZDRAVOTNÍCKE POTREBY (201x)
  • ŠTÚROVA 731/46
  • 919 04 SMOLENICE
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)