Zdravotné zariadenie
 • ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKú PROTETIKU, N.O. (2318x)
 • Záhradnícka 42
 • 821 08 Bratislava
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • ortopédia
  • urológia
  • rádiológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • plastická chirurgia
  • ortopedická protetika
  • reumatológia
  • algeziológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • pediatrická ortopédia