Zdravotné zariadenie
 • SENIOR-GERIATRICKé CENTRUM N.O. (834x)
 • Vajanského 1
 • 900 01 Modra
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • geriatria
  • oddelenie dlhodobo chorých