Zdravotné zariadenie
 • EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (4051x)
 • J.Jiskru 8
 • 960 01 Zvolen
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • reumatológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • paradontológia
  • zubná technika
  • funkčná diagnostika
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve