Zdravotné zariadenie
 • GEMERMED S.R.O. (1692x)
 • Daxnerova 2
 • 979 01 Rimavská Sobota
 • odbornosť:
  • geriatria
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • doprava poistencov
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • prevoz biologického materiálu