Zdravotné zariadenie
  • LEGAMED S.R.O (703x)
  • Tomašovská 27
  • 979 01 Rimavská Sobota
  • odbornosť:
    • LSPP pre dospelých - výjazdová
    • doprava poistencov
    • prevoz biologického materiálu