Zdravotné zariadenie
  • LSPP PRE DETI A DOSPELýCH ZáVADKA NAD HRONOM, V.O.S. (509x)
  • Osloboditeľov 59/699
  • 976 67 Závadka nad Hronom
  • odbornosť:
    • LSPP pre dospelých - ambulantná
    • LSPP pre deti - ambulantná
    • doprava poistencov