Zdravotné zariadenie
 • PROCARE S.R.O. (2758x)
 • Priemyselná 12
 • 965 63 Žiar nad Hronom
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • pracovné lekárstvo
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • lekáreň (verejná)
  • zubná technika
  • LSPP pre dospelých - ambulantná