Zdravotné zariadenie
  • HISTOCYT,S.R.O. (496x)
  • Tatranská 63
  • 974 11 Banská Bystrica 5
  • odbornosť:
    • patologická anatómia