Zdravotné zariadenie
 • ŽOS-MEDIKA, S.R.O. (777x)
 • Dielenská Kružná 2
 • 038 61 Vrútky
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • stomatológia
  • všeobecné lekárstvo
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • zubná technika