Zdravotné zariadenie
 • HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, A.S. (1057x)
 • Matice slovenskej č. 10
 • 971 71 Prievidza
 • odbornosť:
  • stomatológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • doprava poistencov