Zdravotné zariadenie
 • MUDR. NOSKOVÁ JANKA (907x)
 • ZS
 • 034 82 Liptovská Teplá
 • odbornosť:
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • doprava poistencov