Zdravotné zariadenie
  • MUDR. ZSÍROSOVÁ AGNESA (520x)
  • OBZS
  • 049 18 Lubeník
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
    • LSPP pre deti - ambulantná