Zdravotné zariadenie
 • NáRODNý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (2748x)
 • Pod Krásnou hôrkou 1
 • 833 48 Bratislava
 • odbornosť:
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • kardiológia
  • angiológia
  • cievna chirurgia
  • kardiochirurgia
  • klinická psychológia
  • centrálne operačné sály
  • centrálna sterilizácia
  • transplantačné
  • arytmia a koronárna jednotka
  • špeciálna rádiológia
  • služby zdravia pri práci
  • kardiologické vyšetrovacie metódy