Zdravotné zariadenie
  • STARZYK, S.R.O. (681x)
  • M.R.Štefánika č.14
  • 942 01 Šurany
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo
    • stomatológia
    • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy