Zdravotné zariadenie
  • GENDIAGNOSTIKA S.R.O. (384x)
  • Riazanská 47
  • 800 00 Bratislava
  • odbornosť:
    • lekárska genetika