Zdravotné zariadenie
  • DZS OPTIMUS S.R.O. (530x)
  • Wilsonovo nábrežie 4
  • 949 01 Nitra
  • odbornosť:
    • rýchla lekárska pomoc
    • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)