Zdravotné zariadenie
  • CITYLAB, A.S. (626x)
  • Ružová dolina 21
  • 821 09 BRATISLAVA
  • odbornosť:
    • klinická biochémia
    • patologická anatómia