Zdravotné zariadenie
  • PAVMAT, S.R.O. (529x)
  • Vajanského 1
  • 900 01 MODRA
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo