Zdravotné zariadenie
 • LAMA MEDICAL CARE,S.R.O. (1387x)
 • Mýtna 5
 • 811 07 BRATISLAVA
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • psychiatria
  • chirurgia
  • klinická imunológia a alergológia
  • gastroenterológia
  • hepatológia