Zdravotné zariadenie
 • RUŽINOVSKÁ POLIKLINIKA, A.S. (1847x)
 • Ružinovská 10
 • 820 07 Bratislava 2
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • chirurgia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • foniatria
  • detská chirurgia
  • lekáreň (verejná)