Zdravotné zariadenie
  • UNAMED, S.R.O. (202x)
  • ŠVÁBSKA 6797/72
  • 080 05 PREŠOV 5
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)