Zdravotné zariadenie
  • FALCK ZáCHRANNá, A.S. (816x)
  • Moldavská 8/A
  • 040 11 Košice
  • odbornosť:
    • rýchla lekárska pomoc
    • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
    • zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby