Zdravotné zariadenie
  • LSE - LIFE STAR EMERGENCY, S.R.O. (610x)
  • Limbova 1
  • 900 01 Limbach
  • odbornosť:
    • rýchla lekárska pomoc
    • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)