Zdravotné zariadenie
 • PRO SANUS,A.S. (3980x)
 • Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14
 • 821 08 BRATISLAVA
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • plastická chirurgia
  • gastroenterológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • endokrinológia
  • klinická psychológia
  • zubná technika
  • funkčná diagnostika