Zdravotné zariadenie
  • MARKOMEDIK, S.R.O. (735x)
  • Mlynské Luhy 24
  • 821 05 Bratislava
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo
    • všeobecné lekárstvo
    • kardiológia