Zdravotné zariadenie
 • MEDILINE S.R.O. (2290x)
 • Partizánska 27
 • 811 06 Bratislava 1
 • odbornosť:
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • klinická onkológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • neonatológia
  • gynekologická sexuológia
  • materno-fetálna medicína
  • onkológia v gynekológii
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • mamológia
  • gynekologická urológia